Albaraka Türk, yüzde 85 oranında bedelli kararı aldı

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk (#ALBRK) bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan karara göre 1.350.000.000 TL değerinde mevcut sermayesi bulunan bankanın, tamam

Albaraka Türk, yüzde 85 oranında bedelli kararı aldı

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Albaraka Türk (#ALBRK) bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan karara göre 1.350.000.000 TL değerinde mevcut sermayesi bulunan bankanın, tamamı nakden karşılanmak üzere 1.150.000.000 TL'lik (yüzde 85 oranında) bedelli sermaye artırımına giderek, sermayesini  2.500.000.000 TL'ye çıkarmak amacıyla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Gerekli izinlerin alınması halinde Albaraka Türk'ün sermayesi, halihazırda 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olacak.

Albaraka Türk tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bankamızın 25.11.2021 tarihli ve 2298 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL (Bir Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL (Bir Milyar Yüz Elli Milyon Türk Lirası) artırılarak 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

2. Artırılan 1.150.000.000 TL (Bir Milyar Yüz Elli Milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların, üzerlerinde herhangi bir imtiyaz olmaksızın, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli 1.150.000.000 adet nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,

3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına,

4. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesiyle Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının 1 adet pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa izleyen iş günü sona ermesine

6. Yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. İşbu karara konu sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Ek'li raporun kabul edilmesine,

9. İşbu karar kapsamında sermaye artırımına ilişkin her türlü işlemlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması, gerekli sözleşmelerin imzalanması ve her türlü işlemin sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER