SPK, 5 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan değerlendirmelerin ardından, 5 şirketin sermaye artırımı başvurularının onaylandığını açıkladı. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, ikisi tahsisli, ikisi bedelsiz, bir de bedelli olmak üzere onay verilen beş sermaye artırımı başvuru.

SPK, 5 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan değerlendirmelerin ardından, 5 şirketin sermaye artırımı başvurularının onaylandığını açıkladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, ikisi tahsisli, ikisi bedelsiz, bir de bedelli olmak üzere onay verilen beş sermaye artırımı başvurusuna ilişkin detaylar şu şekilde:

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI

ARD Grup Bilişim (#ARDYZ)

SPK'nın bedelsizine onay vermesiyle ARD Bilişim, 23.875.00 TL değerindeki mevcut sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 146.125.000 TL artırarak 170.000.000 TL'ye çıkaracak.

Akfen GMYO (#AKFGY)

Bedelsizine onay verilen bir diğer şirket olan ve 900.000.000 TL mevcut sermayeye sahip olan Akfen GMYO, sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 400.000.000 TL yükselterek, 1.300.000.000 TL'ye çıkaracak.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Metro Holding (#METRO)

Kurul'un bedelli sermaye artırımına onay vermesinin ardından Metro Holding, 300.000.000 TL'lik sermayesini halka arz yöntemiyle 240.000.000 TK artırarak 540.000.000 TL'ye yükseltecek.

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMLARI

Balatacılar Balatacılık Sanayi (#BALAT)

SPK, Balatacılar'ın tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verildiğini duyurdu.

SPK bülteninde söz konusu başvuruya verilen yanıtta şu ifadelere verildi:

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 10.054.000 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortakları Ali Penah BOZYİĞİT’in “Ortaklara Borçlar” hesabından 3.629.000 TL mahsuben, Mehmet Ömer AKAD’ın “Ortaklara Borçlar” hesabından 1.253.000 TL mahsuben ve 1.500.000 TL nakden, Ayşe ŞEN’in “Ortaklara Borçlar” hesabından 172.000 TL mahsuben ve Şirket ortağı olmayan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından 3.500.000 TL nakden karşılanmak üzere satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebi ile ilgili olarak,

a) Pay satış fiyatı nominal değerden düşük olmayacak şekilde ve Borsa’nın TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Tahsisli sermaye artırımına katılacak kişilerin işbu sermaye artırımından elde edecekleri payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle satmayacaklarına dair vermiş oldukları taahhütler hakkında MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Tetamat Gıda Yatırımları (#TETMT)

Kurul tarafından bu hafta sermaye artırımına onay verilen son şirket olan Tetamat Gıda Yatırımları, tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirecek.

SPK bülteninde, Tetamat'ın başvurusuna Kurul'un verdiği yanıtla ilgili şu bilgiler yer alldı:

a) Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket)'nin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000 TL olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; pay satış fiyatının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat ile Kurulumuz tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında Hüseyin Avni METİNKALE’nin Borsa’da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 177,66 TL’den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi ve bu kapsamda ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle ihraç belgesinin onaylanmasına,

b) Sermaye artırımında tahsisli olarak ihraç edilecek payları satın alacak Hüseyin Avni METİNKALE’nin işbu sermaye artırımından elde edeceği payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle satmayacağına dair vermiş olduğu taahhüt hakkında MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER