Alkol Satışı Yasağı Danıştay'a Taşındı: 'Temel Haklara Ölçüsüz Müdahale'

Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı’nın 17 Mayıs’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında alkol satışını da yasaklayan kararını Danıştay’a taşıdı. Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı açıklaması tartışm.

Alkol Satışı Yasağı Danıştay'a Taşındı: 'Temel Haklara Ölçüsüz Müdahale'

Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı’nın 17 Mayıs’a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında alkol satışını da yasaklayan kararını Danıştay’a taşıdı.

s-d399b1d637f7638122a07b727eaa96d7f8239e
Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı açıklaması tartışmalara neden oldu. Yasak için acilen yürütmenin durdurulmasını isteyen baro, yasağın kanuna ve genelgeye dayanmadığını, temel hakları kısıtlayacak nitelikte olduğunu, bu nedenle Anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. s-496aae995b8943b7b2594cc365422dbefa6547
Ankara Barosu'nun Danıştay'a yaptığı başvuruda özetle şu ifadeler yer aldı:Temel haklar ancak kanunla sınırlandırılır: Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır. Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.Temel haklara ölçüsüz müdahale: İnsanların evlerinde alkol tüketip tüketmemelerine dair kararları, özel hayat kapsamında yer alan, Anayasa’da temel hak ve özgürlükler kapsamında korunan ve ancak ve ancak kanunla sınırlanabilen özel koruma altında olan haklardandır. Yasal dayanağı bulunmayan, sadece ve sadece sözlü olarak alkol satışını yasaklayan icrailik karakterine sahip bu fiili uygulama açıkça anayasaya aykırıdır. Anayasa’da korunan “özel hayatın gizliliğine” yapılan “ölçüsüz” bir müdahaledir.Keyfi uygulama: Dava konusu fiili uygulama, kamu düzenini tehdit eden bir durumun ortadan kaldırılması ve dolayısıyla kamu yararının gerçekleştirilmesini sağlayacak özellikte değildir. Çünkü sokağa çıkma yasağı ile zaten sosyal mesafenin korunması amacı gerçekleştirilmektedir, insanların zaten sosyalleşemeyecek duruma getiren yasaklar varken alkollü içki satışının sosyal birliktelik sorununa nasıl sebebiyet vereceği sorusunun izahı yoktur. İdarenin uygulaması temel özgürlükleri gereğinden fazla sınırlandıran, ölçüsüz bir uygulama olarak kamu hukukunun temel ölçütlerinden birinin ihlalidir. Keyfi uygulamalar veya tasarruflarla kişilerin özel hayatlarına, kişisel tercihlerine ve yaşam biçimlerime müdahale edilememelidir.İvedilikle durdurulması gerekiyor: Dava konusu olan karar, ağır derecede ulusal-uluslararası hukuka ve Anayasa'ya aykırı olup, bu idari işlemin ilgili idarenin savunması alınmaksızın öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Genelgelerle açıkça belirtilmemesine rağmen tekel bayilerinin de istisna kapsamına alınmayarak İçişleri Bakanlığı’nın tüm marketlerde “alkollü içki satışının yasaklanması” şeklindeki fiili uygulamasının, davalının savunması alınmaksızın ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken bugün, genelgede alkol yasağına dair bir ifade bulunmadığı için satışa devam edileceğini söyledi

TESK Başkanı: 'Genelgede Yok, İçki Satışına Devam Edilecek' -

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, yasağın bayilere tebliğ edilmeye başlandığını belirterek söz konusu belgenin imzalanmamasını istedi

Aybaş daha sonra bu mesajı paylaştı

Ayrıca bakınız

Tam Kapanmayla Birlikte Gelen Alkol Yasağı Vatandaşı Fena Halde Kızdırdı, Tepkiler Yükseldi - Türkiye'nin Gündemine Oturan Alkol Yasağına Hukukçular Ne Diyor? - Tam Kapanmayla Gelen Anlaşılmaz Alkol Yasağına Tepkisini Göstermekten Çekinmeyen Ünlüler - İktidarın Kapanma ile Alakasız Alkol Yasağı Sonrası Muhalefet Liderlerinden SERT Açıklamalar!
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER