BDDK'dan yeni karar; TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Yoklama Kurumu'nun (BDDK), COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı doğaüstü koşullarda yeni bir karar aldı.

BDDK'dan yeni karar; TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Yoklama Kurumu'nun (BDDK), COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı doğaüstü koşullarda yeni bir karar aldı. BDDK'dan yapılan açıklamaya kadar, bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona yan kredi kuruluşu ve mali kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt açık havada oturmuş mali kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları hukuki özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Kurum göre Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların laf konusu sınırlamadan muaf tutuldu.

Keza, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) faaliyet belirten şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirli TL işlemlerinin ve laf konusu şubelerin, gerekli karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil edinmek üzere KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Yeniden Yapılanma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda kayıtlı TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Açıklamanın tam metninde şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun(Komite) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya değin uygulanmak üzere;

Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında oturmuş parasal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL ambar, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları hukuki özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Kurulca yapılan değerleme neticesinde, TL cinsinden bağ ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının negatif etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkili ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Gizleme Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, laf konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı Kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) etkinlik belirten şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda kayıtlı TL işlemlerinin ve laf konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri zarfında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil elde etmek üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna hürmet ile duyurulur.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER