Büyümenin En İstikrarlı Olduğu Yer: Cezaevlerinin Nüfusu Her Geçen Yıl Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre cezaevlerinin nüfusu her geçen yıl istikrarlı biçimde artıyor.

Büyümenin En İstikrarlı Olduğu Yer: Cezaevlerinin Nüfusu Her Geçen Yıl Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre cezaevlerinin nüfusu her geçen yıl istikrarlı biçimde artıyor. 2010-2019 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemdeki artış yüzde 100’ü geçti.

s-ecc864b84abc6a70f42e357bdf33a749fb943f
Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihindeki kişi sayısı, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10.1 artarak 291 bin 546 oldu.Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2019 tarihindeki nüfusunun yüzde 84,1’ini hükümlüler ve yüzde 15,9’unu tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96.1 erkek, yüzde 3.9'u ise kadınlar.2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 362 ceza infaz kurumu bulunuyor. 230 bin yatak sayısına sahip bu cezaevlerinde 60 bin 726 kişi çalışıyor.

Her 100 bin kişiden 351'i cezaevinde

s-e8feaebd8d2b7282b555e37dc41512f44dacde
Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2018 yılında 323’e ve 2019 yılında 351’e ulaştı.Diğer taraftan 2019 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 430’u ceza infaz kurumunda yer aldı.

Yeni cezaevleri geliyor

s-098ec44d0ebb5956be679b9df7b474bf125b86
Son dönemde yeni cezaevlerindeki artış dikkat çekiyor. Toplam 13 milyar liraya mal olacak ve en geç 2021 yılına kadar açılacak olan toplam 91 yeni cezaevinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

En çok işlenen suç hırsızlık

s-288eec914cdd1a46daf064971e1816a218b94e
Ceza infaz kurumlarına 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 12,4’ü yaralama, yüzde 7,0’ı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Yüzde 5,4’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 3,4’ü ise öldürme suçu işledi.

Üniversite mezunları en çok yaralama suçu işledi

s-2908f8e47554d9798854757c671924aa8a9dd5
Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 29,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 24,1,  ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 21,2 ve ilköğretim mezunlarında yüzde 15,6 ile hırsızlık suçu; lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13,0 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.Sözcü
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER