Ülkenin Özeti İşte Bu Davada Saklı: Cennet Koyu'na Çöküşün Hikayesi

Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük kamu arazisini Cengiz ile Tamince’nin şirketi Ziraat Bankası’ndan kredi çekerek aldı.

Ülkenin Özeti İşte Bu Davada Saklı: Cennet Koyu'na Çöküşün Hikayesi

Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük kamu arazisini Cengiz ile Tamince’nin şirketi Ziraat Bankası’ndan kredi çekerek aldı. İhale iptal edildi, karar uygulanamadı.

s-f33b352a0031a30a1cf42e58b6eef5500812db
Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesinin en değerli arazisi olarak nitelendirilen Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve halk arasında ‘Cennet Koyu’ olarak bilinen 423 No’lu parselin satış ihalesi, 12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. 2 milyar 100 milyon TL değerindeki kamu arazisini ‘beşli çete’nin güzide üyesi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi, Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL “usulsüz kredi” çekerek aldı. Konunun yargıya taşınması üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu ihaleyi iptal etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, “…tamamı 2. Derece doğal sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanında, kısmen de 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan uyuşmazlık konusu parselin özelleştirme kapsam ve programına alınmasının ve sonrasında özelleştirilmesinin amacının işlem tesis edilirken gösterilmediği, Yasa’da belirttilen ‘ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak’ amacı gözetilmeden tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı” ifadelerini kullanarak satış ihalesinin iptaline kesin olarak karar verdi.

İşlem tesis edilmesin

s-b02e5bf4e6e8a823f7a41b8398e1e1ab7c6859
Fakat bu karara rağmen hiçbir işlem yapılamadı. Zira yargı kararına rağmen taşınmazların geri alınmasına dair hiçbir işlem yapılamamasının arkasında Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Aralık 2018 tarihindeki 506 sayılı kararı yatıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararında, söz konusu ihaleye dair, özetle şu ifadeler yer alıyordu: “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 8 Aralık 2016 tarihli iptal kararı ile ilgili olarak bir işlem yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik olarak herhangi bir işlem tesis edilmemesine…”Ahmet Toker ve Süheyla Kasal isimli yurttaşlar adına süreci takip eden avukat Şükrü Üstek, Danıştay’a yaptığı başvuruda; iptal kararının uygulanması için idareye başvurduğunu ancak herhangi bir cevap verilmediğini, kararların gereğini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu fakat soruşturma izni verilmediğini bildirdi. Av. Üstek, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararının iptali yolundaki kararın kesinleştiğini, idareye tekrar başvuruda bulunduğunu ancak yine herhangi bir yanıt alamadığını vurguladı. Av. Üstek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dava konusu Cumhurbaşkanı kararına istinaden işlemin tesis edilmediğinin daha sonradan öğrenildiğini belirterek, mahkeme kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Karar oybirliğiyle alındı

s-21ac6f6d548c58c93f369796a300187afd40c9
Danıştay’a açılan davada, Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı “davalı”, “Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.” ise müdahil oldu. Danıştay 13. Daire, 23 Mart’ta oybirliğiyle aldığı kararda, Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesini durdurdu. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı:Her türlü işlem ve eylemi yargı denetimine tabi olan idarenin yargı kararlarına uyması ve bu kararların gereklerine göre işlem ya da eylemde bulunmak zorunda olması aynı zamanda Anayasa’nın 2. Maddesi’nde kabul edilmiş olan ‘hukuk devleti’ ilkesinin de bir gereği olup, idarenin yargı kararlarını aynen ve gecikmeksizin uygulamasının anayasal bir zorunluluk olduğu kuşkusuzdur.Satış ihalesinin iptaline kesin olarak karar verilmiş olduğu halde Cumhurbaşkanlığı’nın kararı ile bu yargı kararının uygulanmaması sonucunu doğurucak nitelikte işlem tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu işlemde hukuki ve fiili imkansızlıklar dikkate alınarak Danıştay İdari Dava Daileri Kurulu’nun 8 Aralık 2016 tarihli kararı ile ilgili olarak işlem yapılmamasına karar verildiği belirtildiği, ancak söz konusu yargı kararının uygulanmasını imkânsız kılan gerekçelere yer verilmediği ileri sürülen fiili ve hukuki imkânsızlıkların da kabul edilebilir olmadığı açıktır. Açıklanan nedenlerle yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Krediyi Ziraat Bankası'ndan aldılar

s-b8781efe892f692d6a2a94626b96139bc67064
Süreci BirGün’e anlatan Avukat Şükrü Üstek, şöyle dedi: “Danıştay’ın kesin kararı üzerine tüm kurumlarla yazışma yapıldı, ‘Taşınmazı Hazine’ye geri iade edin’ diye yazı gönderdik, mahkeme kararını uygulayın’ dedik. Fakat hiçbiri kararı uygulamadı. Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk, takipsizlik verildi. En son Cumhurbaşkanlığı kararının da yürütmesi durduruldu. Şu anda tapu fiilen Cengiz’in üzerinde ama içi boş bir tapu. Bu özelleştirme iptal edildiği için, boş tapu olarak duruyor. Ziraat Bankası’ndan aldıkları krediyle aldılar burayı. Bir bankadan kredi alınacaksa eşzamanlı yapılır. Bir yandan tapu geçer, bir yandan da ipotek konur. Bunlar hiç ipotek koymadan tapuyu üzerlerine geçirdiler. Gelinen noktada mahkemeden kredinin ödenip ödenmediğine dair bilgi talep edeceğim ama cevap vermiyorlar. Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. Mehmet Cengiz payını oğlu Uğur Cengiz’e, Fettah Tamince de kardeşi Ali Tamince’nin üzerine geçirdi.”Suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmesiyle, söz konusu banka bir süredir gündemde. ‘Cennet Koyu’ olarak bilinen bölgedeki 700 dönümlük arazinin alınmasında da “usulsüz kredi” gündeme gelmişti. Söz konusu ihaleyi Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’nin kazanması üzerine, ihale bedeli olan 277 milyon TL’nin Cengiz ve Tamince tarafından Özelleştirme İdaresi’ne ödenmesi gerekiyordu. Fakat Cengiz ve Tamince, ihale bedelini Ziraat Bankası’ndan kredi kullanarak temin etti. Bankalar, yasa gereği satış işlemi ile ipotek işlemini tapuda eşzamanlı olarak yerine getirip, satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçiriyor. Ancak burada böyle olmadı. Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle ihale bedeli olan 277 milyon TL, 26 Haziran 2013’te Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ödendi. 5 Temmuz 2013’te tapu Cengiz ve Tamince’nin üzerine geçirildi. Para ödendikten 13 gün sonra da Ziraat Bankası, taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolarlık ipotek tesis etti. Avukat Şükrü Üstek, bu işlemlerle ilgili olarak başta dönemin Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak takipsizlik kararı verilmişti. Kadın Çalışanın Kafasına Silah Dayayan Müdür Şaka Yapmış - Yeni Araştırma: Çin'deki Yarasalarda Envaiçeşit Koronavirüs Bulundu, Biri Kovid-19'a Genetik Olarak Çok Yakın - Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Uzaydan Görüntülendi
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER