kiralık bahis sitesi istanbul protez saç

İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan Kurban Bayramı önerileri

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan Kurban Bayramı önerileri

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Covid-19 sebebiyle bu sene Kurban Bayramı’nda daha çok önlem alınması gerektiğini vurguladı.

“Ülkemizde geçen sene Kurban Bayramı'nda takriben 3,5 milyon kurban kesildiği tahmin edilmektedir. Üç gün içerisinde hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 5’inin kesildiği Kurban Bayramı millet sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hesaplı boyutları olan karışık bir organizasyondur. Böylesine karışık ve epeyce kısa bir sürede gerçekleşen organizasyonun dinç ve rahatlık içerisinde geçmesi için pandemi koşulları da dikkate alınarak ciddi önlemler alınmalıdır. ” biçiminde konuşan Prof. Dr. Murat Arslan şu bilgileri verdi:

İstanbul'da kesilen kurbanların yarısına yakını belediyelerin denetlediği ünitelerde, kalanı ise otopark gibi kesime uygunsuz alanlar ile sokaklarda yapılmaktadır. Bu alanlarda yapılan kesimlerde atık yönetimi aksamakta, kan, cilt, iç organlar gibi hayvansal atıkların bir kısmı kesilen yerlerde bırakılmaktadır. Sokak hayvanları kadar tüketilen hayvansal atıklar ile hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar toplum sağlığı için riskler oluşturmaktadır.

BU YIL KURBAN BAYRAMI CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Yine kurban bayramlarında kent merkezlerine kurulan hayvan pazarlarından kaynaklanan koku, çevre kirliliği ve sinek, pire, kene, fare gibi vektörler ve bu vektörlerin aracılık ettiği zoonoz hastalıklarda çoğaltma görülebileceği unutulmamalıdır. Tüm bu risklerin yanında Covid-19 salgını nedeniyle bu sene Kurban Bayramı'nın çok daha ciddiyetle değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Kurban Bayramı öncesinde hayvanlar, oldukça uzun mesafeler katederek alan veya kent değiştirmektedirler. Bu seyahatlerde vasıta başına en az 3 birey hayvanlara refakat etmektedir. Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Bildiri’e kadar bu sene kurbanlıklar kurban satış alanlarına 16 Temmuz tarihinden itibaren getirilecektir.

Kurban öncesi, sırası ve sonrasını da kattığımızda hayvanlar satış ve kesim alanlarında en az üç hafta kalmaktadırlar. Vatandaşların kurbanlık satın edinmek için fazla sayıdaki kurban satmak alanını ziyareti, kurbanlığın kesimi ve gereklilik sahiplerine dağıtımı sırasında kayda değer bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Covid-19’'un bulaşması açısından manâlı bir tehlike oluşturacağı açıktır.

Resmi kurumların kayıtlarına kadar 2019 yılı kurban bayramında İstanbul’da toplam 144.311 büyük ve küçükbaş kurban kesimi yapılmıştır. Ancak oldukça önemli sayıda kayıt dışı kesimler de yapıldığı bilinmektedir. Vatandaşlar, sayısı 200'den pozitif olan kurban satış alanında epeyce sıkışık bir şekilde, hijyen kurallarının olmadığı bir ortamda bir arada bulunacaktır. Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse takriben bir milyon kişinin bulaş açısından tehlike altında olduğu düşünülebilir.

Diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin bayram sonrası dönüşleri de bu şehirlere hastalığın taşınmasına arabuluculuk edebilir. Bütün bu riskler düşünüldüğünde yaklaşan organizasyonun Covid-19 tedbirleri açısından hem değerlendirilmesi, bulaşmanın minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi siklet talep etmektedir.

İNSAN TRAFİĞİ AZALTILMALI

*Ilk Önce kurbanlıkların transportu yapılmadan, yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla; büyük şehirlerde yaşamış vatandaşlar vekaletle memleketlerinde kesim yapmaya özendirme edilmeli ve bölgedeki gereklilik sahiplerine ulaştırılması sağlanmalıdır.
*İstanbul'da yapılacak kesimlerde kurban sahibinin kesim yerine gelmeden, kurbanının vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması, yasalar ve altyapı imkanları elverdiği oranda, yerel yönetimlerin bağışlanan kurbanları kavurma vb. ürünlere işledikten sonradan gereksinim sahiplerine ulaştırması gibi seçenekler değerlendirilmelidir.
*Kurban kesim ve satmak yerlerinin kapasiteleri sözde yarıya düşürülmeli, sosyal mesafe kuralları ödünsüz uygulanmalıdır.
*Satış ve kesim yerleri bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları kontrollü olmalıdır.
*Kurban satmak yerlerinde pazarlık yaparken tokalaşmanın önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin galoş giymesi sağlanmalıdır.
*Kesimlerin üç güne yayılması ve randevulu yapılması için düzenleme yapılmalıdır.
*Kesim için özel sektörün işlettiği onaylı işletmeler kullanılmalı, kapasite arttırılmalıdır.
*Kurban satmak yerleri ile kesim yerlerinde teftiş yerine getirmek üzere yeterli sayıda veteriner doktor bulundurulmalıdır.
*Kesimde görevli tüm personelin sağlık durumu kontrolü yapılmalı, yerinde kıyafetlerle çalışmaları sağlanmalıdır.
*Kesimde görevli tüm personel hayvan refahı, hijyen ve toplum sağlığı konusunda bilgilendirilmelidir.
*Kesilen kurbanlar hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir.
*Kesim sonrası hayvansal atıkların usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
*Sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi için yazılmış ve görsel basın, billboardlar, broşürler vb kullanılarak vatandaşlar bilgilendirilmelidir.
*Bütün bu önlemlerin alınmasında Baytar Doktor Odası'yla işbirliği yapılmalı ve meslek odası mutlaka Kurban Hizmetleri Komisyonu ve İl Pandemi Kurulu'nda yer almalıdır.
*Toplum sağlığını gözetmek namına kurban alanlarında bulunan Veteriner hekimlere aleyhinde görülen şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ülkemizde zoonoz hastalıkların hala manâlı bir toplum sağlığı sorunu olduğu unutulmamalıdır. Kurban Bayramı'nın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için ilgili bütün kurumlar karşılıklı hareket etmeli, projeler oluşturarak riski azaltmalı, vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmeleri için uğraş harcamalıdırlar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER