Menenjit hastalığı bulaşıcı mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi…

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve ara sıra mantar enfeksiyonları peşine düşüp takip eder.

Menenjit hastalığı bulaşıcı mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi…

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve ara sıra mantar enfeksiyonları peşine düşüp takip eder. Menenjit ayrıca kimyasal reaksiyonlar, ilaç alerjileri, bir takım kanser türleri ve sarkoidoz gibi enflamatuar hastalıklardan da kaynaklanabilir. Peki, menenjit hastalığı bulaşıcı ? Menenjit belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği kaplayan koruyucu zarların iltihaplanmasıdır (şişmesidir). Beyni ve omuriliği çevreleyen sıvının bakteriyel veya viral bir enfeksiyonu çoğunlukla şişmeye niçin olur. aynı zamanda, yaralanmalar, kanser, bir takım ilaçlar ve öteki enfeksiyon türleri de menenjite neden olabilir. Menenjitin spesifik nedenini iyi anlamak önemlidir, çünkü tedavi nedene alt olarak değişir.

MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin birdenbire fazla türü bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları;

Bakteriyel menenjit

Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

Viral menenjit

Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklara niçin olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün niçin olduğu menenjit türüdür.

Verem menenjiti

Fungal menenjit

Mantar kaynaklı menenjit diye de tanıdık bu nesil menenjite yol açan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, histoplasma capsulatum, coccidioides immitis, blastomyces dermatitidis, ve candida türleridir.

Bakteriyel menenjit hayatı korkutma edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha zararsızdır, birçok insan tedaviye gereksinim duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Verem menenjiti fazla önemli bir hastalıktır ve gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde görülür, tedavi gerektirir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve genellikle bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

Foto: shutterstock

MENENJİT HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Menenjit herkese bulaşabilir, fakat beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşadığı kalabalık bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna emrindeki olarak da yatılı okullarda okuyan çocuklara ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken menenjit belirtileri gribi (influenza) taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde gelişebilir.

2 yaşından büyük herhangi bir kişide muhtemel semptom ve bulgular şunları içerir:

– Baş ağrısı,
– Yüksek ateş,
– Boyun tutulması,
– Ense sertliği,
– Mide bulantısı ve kusma,
– Parlak ışığa bakmaktan kaçınma,
– Akıl bulanıklığı,
– Havale,
– Soğuk el ve ayaklar,
– Titreşim,
– Çabuk benzi atmış alıp verme,
– Eklem ve kas ağrıları,
– 2 yaşından ufak çocuklarda eksik yemek yemek yeme, matem ya da çok tiz ağıt, bitik ve kirli bir dış görünüş, kafada bulunan bıngıldağın aşırı gergin ve şiş olması, kaskatı olma.

Foto: shutterstock

Yenidoğanlarda belirtiler

Yenidoğan ve bebeklerde aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Bunlar:

– Yüksek alev
– Aralıksız ağlama
– Fazla uyku hali ya da çabuk sinirlenme
– Durağanlık ya da halsizlik
– Beceriksiz gıda
– Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktada (bıngıldak) bir çıkıntı (fontanel)
– Vücudunda ve boynunda sertlik

MENENJİT TEDAVİSİ

Tedavi menenjit tipine bağlıdır.

Bakteriyel menenjit

Akut bakteriyel menenjit derhal intravenöz antibiyotiklerle ve ara sıra kortikosteroidlerle tedavi edilmelidir. Bu iyileşmeyi sağlamaya ve beyin şişmesi ve nöbetler gibi komplikasyon riskini azaltmaya muavin olur.

Antibiyotik ya da antibiyotik kombinasyonu, enfeksiyona niçin olan bakteri türüne bağlıdır. Doktorunuz menenjitin belli nedenini belirleyene kadar geniş spektrumlu bir antibiyotik önerebilir.

Viral menenjit

Antibiyotikler viral menenjiti tedavi edemez ve çoğu vaka birkaç hafta içinde kendi kendine düzelir.

Hafif viral menenjit vakalarının tedavisi genel olarak şunları içerir:

– Yatak istirahati
– Bol akıcı
– Ateşi düşürmeye ve vücut ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan reçetesiz de satılan analjezik ilaçlar

Doktorunuz beyindeki şişmeyi azaltmak için kortikosteroidleri ve nöbetleri kontrol etmek için antikonvülsan bir ilaç reçete edebilir. Bir herpes virüsü menenjitinize neden olduysa, antiviral bir hap mevcuttur.

Diğer menenjit türleri

Menenjitin nedeni iyice belirlenmiş değilse, doktorunuz neden belirlenirken antiviral ve antibiyotik tedavisine başlayabilir.

Kronik menenjit tedavisi altta yatan nedene dayanmaktadır. Antifungal ilaçlar mantar menenjitini tedavi eder ve spesifik antibiyotiklerin bir kombinasyonu da verem menenjiti tedavi edebilir. bununla birlikte, bu ilaçların ciddi alt etkileri olabilir, böylece bir laboratuvar testi nedenin mantar olduğunu doğrulayana değin çare ertelenebilir.

Alerjik reaksiyona veya otoimmün hastalığa ast enfeksiyöz olmayan menenjit kortikosteroidlerle çare edilebilir. Bazı durumlarda, koşul kendiliğinden iyileşebileceğinden tedavi gerekmez. Kansere ast menenjitte, spesifik kanser tedavisi gerekir.

İLGİLİ HABERMenenjit hastalığı neden olur?Menenjit hastalığı neden olur?
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER