Menenjit hastalığı bulaşıcı mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi…

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve ara sıra mantar enfeksiyonları peşine düşüp takip eder.

Menenjit hastalığı bulaşıcı mı? Menenjit belirtileri ve tedavisi…

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve ara sıra mantar enfeksiyonları peşine düşüp takip eder. Menenjit hem kimyasal reaksiyonlar, hap alerjileri, bir takım kanser türleri ve sarkoidoz gibi enflamatuar hastalıklardan da kaynaklanabilir. Peki, menenjit hastalığı bulaşıcı ? Menenjit belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği kaplayan koruyucu zarların iltihaplanmasıdır (şişmesidir). Beyni ve omuriliği çevreleyen sıvının bakteriyel ya da viral bir enfeksiyonu çoğunlukla şişmeye niçin olur. aynı zamanda, yaralanmalar, kanser, bazı ilaçlar ve diğer enfeksiyon türleri de menenjite neden olabilir. Menenjitin spesifik nedenini anlamak önemlidir, çünkü çare nedene alt olarak değişir.

MENENJİT TÜRLERİ

Menenjitin pat diye artı türü bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları;

Bakteriyel menenjit

Meningokok, pnömokok ve hemofilus influenza bakterilerilerinin sebep olduğu menenjit türü.

Viral menenjit

Herpes simplex virüs, enterovirüs, zona, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklara neden olan varicella zoster virüsü ve HIV virüsünün neden olduğu menenjit türüdür.

Tüberküloz menenjiti

Fungal menenjit

Mantar kaynaklı menenjit diye de aşina bu tür menenjite yol açan en yaygın mantar çeşitleri; Cryptococcus neoformans, histoplasma capsulatum, coccidioides immitis, blastomyces dermatitidis, ve candida türleridir.

Bakteriyel menenjit hayatı korkutma edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite kadar daha zararsızdır, birçok insan tedaviye gereklilik duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Verem menenjiti çok önemli bir hastalıktır ve gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde görülür, çare gerektirir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve çoğunlukla bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

Foto: shutterstock

MENENJİT HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Viral ve bakteriyel menenjit bulaşıcıdır. Temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilir. Menenjit herkese bulaşabilir, ancak beş yaşın altındaki çocuklarda, 16-25 yaş arası gençlerde ve 55 yaş üstü kimselerde daha sık görülmektedir. İnsanların birbirlerine yakın yaşadığı kalabalık bölgelerde sık görülen bir durumdur. Buna alt olarak da yatılı okullarda okuyan çocuklara ve askerlere bulaşma ihtimali daha yüksektir.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken menenjit belirtileri gribi (influenza) taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde gelişebilir.

2 yaşından büyük herhangi bir kişide mümkün bulgu ve bulgular şunları içerir:

– Baş ağrısı,
– Yüksek ateş,
– Boyun tutulması,
– Ense sertliği,
– Mide bulantısı ve kusma,
– Aydınlık ışığa bakmaktan uzak durma,
– Hafıza bulanıklığı,
– Havale,
– Soğuk el ve ayaklar,
– Titreşim,
– Seri benzi atmış alıp verme,
– Eklem ve adale ağrıları,
– 2 yaşından ufak çocuklarda eksik yemek yemek yeme, ağıt veya çok tiz ağlama, solgun ve lekeli bir dış görünüş, kafada bulunan bıngıldağın fazla gergin ve şiş olması, kaskatı olma.

Foto: shutterstock

Yenidoğanlarda belirtiler

Yenidoğan ve bebeklerde aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Bunlar:

– Yüksek alev
– Kesintisiz ağlama
– Aşırı uyku hali ya da çabuk sinirlenme
– Hareketsizlik ya da halsizlik
– Yetkisiz gıda
– Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktada (bıngıldak) bir çıkıntı (fontanel)
– Vücudunda ve boynunda sertlik

MENENJİT TEDAVİSİ

Tedavi menenjit tipine bağlıdır.

Bakteriyel menenjit

Akut bakteriyel menenjit derhal intravenöz antibiyotiklerle ve bazen kortikosteroidlerle çare edilmelidir. Bu iyileşmeyi sağlamaya ve beyin şişmesi ve nöbetler gibi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Antibiyotik ya da antibiyotik kombinasyonu, enfeksiyona niçin olan bakteri türüne bağlıdır. Doktorunuz menenjitin emin nedenini belirleyene dek geniş spektrumlu bir antibiyotik önerebilir.

Viral menenjit

Antibiyotikler viral menenjiti tedavi edemez ve çoğu olgu birkaç hafta içinde kendi kendine düzelir.

Hafif viral menenjit vakalarının tedavisi genel olarak şunları içerir:

– Yatak istirahati
– Bol akıcı
– Ateşi düşürmeye ve gövde ağrılarını hafifletmeye muavin olan reçetesiz de satılan analjezik ilaçlar

Doktorunuz beyindeki şişmeyi eksilmek için kortikosteroidleri ve nöbetleri kontrol etmek için antikonvülsan bir hap reçete edebilir. Bir herpes virüsü menenjitinize niçin olduysa, antiviral bir ilaç mevcuttur.

Diğer menenjit türleri

Menenjitin nedeni bütünüyle belli değilse, doktorunuz neden belirlenirken antiviral ve antibiyotik tedavisine başlayabilir.

Kronik menenjit tedavisi altta yatan nedene dayanmaktadır. Antifungal ilaçlar mantar menenjitini çare eder ve spesifik antibiyotiklerin bir kombinasyonu da tüberküloz menenjiti tedavi edebilir. aynı zamanda, bu ilaçların önemli yan etkileri olabilir, böylece bir laboratuvar testi nedenin mantar olduğunu doğrulayana dek tedavi ertelenebilir.

Alerjik reaksiyona veya otoimmün hastalığa tabi enfeksiyöz olmayan menenjit kortikosteroidlerle tedavi edilebilir. Bazı durumlarda, şart kendiliğinden iyileşebileceğinden çare gerekmez. Kansere bağlı menenjitte, spesifik kanser tedavisi gerekir.

İLGİLİ HABERMenenjit hastalığı neden olur?Menenjit hastalığı niçin olur?
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER