TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti Geliştirme Çalışmaları başladı

TÜSEB'in “bireysel tıbbın sağlık sistemine uygulanması” hedefi doğrultusunda, iki yeni işbirliği çağrısına çıkıldı. “İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı” ile TÜSEB, Türkiye'de ilaç harcamalarının önemli bir kısmını oluşturan ve .

TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti Geliştirme Çalışmaları başladı

TÜSEB'in “bireysel tıbbın sağlık sistemine uygulanması” hedefi doğrultusunda, iki yeni işbirliği çağrısına çıkıldı.
“İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı” ile TÜSEB, Türkiye'de ilaç harcamalarının önemli bir kısmını oluşturan ve önümüzdeki yıllarda payının gittikçe artması beklenen protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve ticarileştirilecek olan biyoteknolojik moleküllerin; terapötik ajanlar, biyobenzerler, gen terapileri ve immunoterapilerin dünya standartlarında ve kalitesinde geliştirilip üretilmesini amaçlıyor. Bu sayede, ilgili alanda teknolojik birikim oluşturulması ve yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Türkiye'de hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “İlaç Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı”nın, farmasötik ve biyofarmasötik ürünlerin üretimi alanında yapılacak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için planlandığını ve hayata geçirildiğini açıklayan Mardinoğlu, bu program ile Türkiye'de aday ilaç çalışmalarının TÜSEB tarafından Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilmesinin, tedavi için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesinin, bu alanda ulusal sağlık sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.
TÜSEB'in ikinci proje çağrısı olan “Tanı Kiti Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı” ise, mevcut veya potansiyel hastalıklara yönelik en kolay ve hızlı şekilde sonuç veren yerli tanı kitlerini geliştirmeye ve üretmeye yönelik.

Projenin detaylarını açıklayan TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, gerçekleştirilecek işbirlikleri ile uluslararası pazarda rekabet edebilecek, ihraç edilebilir ürünlerin elde edilmesinin ve dışa bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

TÜSEB olarak hastalıkların risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi, vb. süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan işbirliklerini desteklemeye önem verdiklerini vurgulayan Türkez; hedeflenen ürünlerin tıbbi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde uygulamaya yönelik, doğruluğu ve duyarlılığı kanıtlanmış, maliyet-etkin ve kısa sürede sonuç verebilen, uluslararası standartlara uygun, verimliliği yüksek, kullanıcı dostu özellikte olacağını açıkladı.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER