1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

1000 YATIRIMLAR 2023-12-15 tarihli - KAP bildirimleri Bloomberg HT'de! 1000 YATIRIMLAR ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.174.578 -1.174.578 -1.174.578
Sermaye Arttırımı
1 12.500.000 0 0 12.500.000 12.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 0 -1.174.578 11.325.422 11.325.422
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.500.000 0 -1.174.578 0 0
Transferler
0 3.828.062.746 -3.828.062.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.566.458.220 3.566.458.220 3.566.458.220
Sermaye Arttırımı
1 27.500.000 0 0 27.500.000 27.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 3.828.062.746 3.566.458.220 7.434.520.966 7.434.520.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.711.769 -11.435.612
Dönem Karı (Zararı)
3.566.458.220 -1.174.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.566.458.220 -1.174.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.580.070.385 315.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 596.994 105.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 596.994 105.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.321.704 209.521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.683.853 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 14.005.557 209.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.549.178.195 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-650.695.115 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.327.164.560 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18 -1.710.280.333 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.099.604 -10.576.449
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -10.882.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.656.426 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -253.656.426 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.423.875 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.272.563 186.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.272.563 186.875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 245.051.985 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 245.172.636 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -120.651 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
656.149 119.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
656.149 119.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.711.769 -11.435.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.271.498 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18 -6.271.498 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.178.296 12.290.479
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.500.000 12.500.000
Ödenen Faiz
19 -14.005.557 -209.521
Alınan Faiz
19 11.683.853 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.029 854.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 195.029 854.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.725 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.754 854.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 355.754 160.725
Diğer Alacaklar
4, 8 253.656.426 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 249.736.143 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.920.283 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 244.388 1.120.513
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.450.921 67.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.450.921 67.745
ARA TOPLAM
256.707.489 1.348.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.707.489 1.348.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.909.525.658 4.993.100.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 9.909.525.658 4.993.100.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 9.909.525.658 4.993.100.518
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.300.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.912.825.658 4.993.100.518
TOPLAM VARLIKLAR
10.169.533.147 4.994.449.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 6.528.069 1.255.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.528.069 1.255.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 876.920 478.839
Diğer Borçlar
252.847.930 7.795.945
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 252.172.636 7.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 675.294 795.945
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.641.243 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.641.243 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 296.187 20.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 296.187 20.067
ARA TOPLAM
263.190.349 9.550.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.190.349 9.550.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
373.907 53.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 373.907 53.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.471.447.925 1.144.283.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.471.821.832 1.144.336.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.735.012.181 1.153.886.755
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.434.520.966 3.840.562.746
Ödenmiş Sermaye
13 40.000.000 12.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.828.062.746 0
Net Dönem Karı veya Zararı
3.566.458.220 3.828.062.746
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.434.520.966 3.840.562.746
TOPLAM KAYNAKLAR
10.169.533.147 4.994.449.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 651.945.115 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
651.945.115 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
651.945.115 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -26.030.809 -982.844 -6.856.440 -950.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.560.261.575 17.787 -2.782.666 17.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-207.443 0 -207.397 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.185.968.438 -965.057 -9.846.503 -932.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.710.280.333 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.896.248.771 -965.057 -9.846.503 -932.839
Finansman Gelirleri
19 11.683.853 0 10.720.222 0
Finansman Giderleri
19 -14.309.844 -209.521 -12.162.570 -209.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.893.622.780 -1.174.578 -11.288.851 -1.142.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.327.164.560 0 -124.154 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.327.164.560 0 -124.154 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.566.458.220 -1.174.578 -11.413.005 -1.142.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.566.458.220 -1.174.578 -11.413.005 -1.142.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.566.458.220 -1.174.578 -11.413.005 -1.142.360
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 237,00000000 -0,13000000 -49,23000000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.566.458.220 -1.174.578 -11.413.005 -1.142.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.566.458.220 -1.174.578 -11.413.005 -1.142.360//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226255


BIST


Bloomberg HT


Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER