AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKFEN GAYRIMENKUL 2024-01-04 tarihli - KAP bildirimleri Bloomberg HT'de! AKFEN GAYRIMENKUL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.300.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.900.000.000,003

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma A Grubu, AKFG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00055
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 1.299.988.684,052 2.599.977.368,104 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline B Grubu, AKFGY(RÜÇHAN), TRRAKFG00089 9.296.716,21
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma C Grubu, AKFG2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00063
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma D Grubu, AKFG6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00071

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.300.000.000,001 2.600.000.000,002 200,00000 9.296.716,210

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.12.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 2.600.000.000 TL (%200oranında) artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 2.600.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 14.12.2023 ?
28.12.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 9.296.716,21 TL nominal değerli payların 2? 3 Ocak 2024 tarihleri arasında
2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 3 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Artırılan 2.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (14.12.2023 ? 28.12.2023) içerisinde 393.329.240 TL mahsuben ve 2.197.373.973,89 TL nakden, kalan payların 2.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 18.167.706,71 TL
olmak üzere toplamda 393.329.240 TL mahsuben ve 2.215.541.680,60 TL nakit girişi olmak üzere 2.608.870.920,60 TL fon sağlanmıştır.
akit olarak artırılan 2.600.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması Yönetim Kurulu'nun 04.01.2024 tarihli kararında,n
sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 3.900.000.000 TL'ye yükselmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Ek'teki yeni şekline ilişkin
uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye maddesinin onaylı yeni şeklinin alınmasını takiben ticaret
siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKFGY Tadil Metni.pdf
EK: 2 AKFGY Amended Text.pdf


//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232863


BIST


Bloomberg HT


Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 10:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER