ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARD GRUP BILISIM 2023-12-28 tarihli - KAP bildirimleri Bloomberg HT'de! ARD GRUP BILISIM ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Kurul Tarihi 21.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması.
11 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek, temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2022 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 tarihi saat 14:00 de Bilkent otel ve konferans merkezi Kızılırmak salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.12.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 ARD Grup Tutanak 2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 27.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.12.2023 tarihli 10989 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız

//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230335


BIST


Bloomberg HT


Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER