EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

EGE PROFIL 2024-01-05 tarihli - KAP bildirimleri Bloomberg HT'de! EGE PROFIL ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

netim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2024
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 04.04.2023
İlgili Ara Dönem 01.01.2023 / 30.09.2023
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 09.01.2024 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 11.01.2024 * Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0,9111111 91,11111 10 0,8199999 81,99999

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023 / 30.09.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 1.242.966.720
2.Vergiler ( - ) 297.524.670
3.Net Dönem Kârı 945.442.050
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 945.442.050
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 945.442.050
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 73.782.501,04
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 286.132.138,16
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 58.022.230
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 527.505.180

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 04.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 73.782.501,04-TL'nin 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,9111 TL ( hisse başına brüt %91,11), hisse başına net 0,82 TL (hisse başına net %82) tutarında Kâr Payı Avansının 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Pay Avans Tablosu.pdf


//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233452


BIST


Bloomberg HT


Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 09:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER