OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 2023-12-25 tarihli - KAP bildirimleri Bloomberg HT'de! OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi tıklayın!

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Saygı duruşu,
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz taralından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu taralından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Gündem 'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak Şirket'in 1.159.793.441,-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 86.784.965,-Türk Lirası tutarında artırılması bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.246.578.406,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesi işlemi olağanüstü genel kurul tarafından onaylandı. Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 1.159.793.441 TL' den 1.246.578.406 TL' ye artırılması ve esas sözleşme değişikliği hususu da genel kurulda onaylanmıştır.
Alınan kararlar, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 EN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 TR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229106


BIST


Bloomberg HT


Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 10:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER